Informace pro návštěvníky

26.09.2009 00:00

Vedení účetnictví, mezd, daňové evidence, DPH,Kontrolní hlášení,Souhrnné hlášení, DPPO včetně příloh, DPFO včetně přehledů ZP a SSZ, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň darovací, daň dědická

Kontakt

GISTER CZ s.r.o. Ivana Lenártová V Rybníčkách 562/8
100 00 Praha 10
274773659 732471670 lenartova@gister.cz